Irrational Man

10:59, Thứ Tư, 05/08/2015 (GMT+7)

Irrational Man là một bộ phim Mỹ có những yếu tố hài, bí ẩn được viết kịch bản và đạo diễn Woody Allen, một trong những đạo diễn tiêu biểu hàng đầu của Hollywood.

>> Xem phim Irrational Man

SoundTrack:

"The 'In' Crowd"
"Good To Go"
"Almathea"
"Cut Loose Mix II"
"Look-A-Here"
"Prelude & Fugue No. 2 in C Minor"
"Let Me Call You Sweetheart"
"Over The Waves"
"Prelude & Fugue No. 18 in G Sharp Minor"
"Wade in the Water"
"Darn That Dream"
"Cello Suite No. 1 in G Major, Prelude"
"Angel in the Snow"