The Gallows

11:02, Thứ Sáu, 03/07/2015 (GMT+7)

The Gallows (Travis Cluff và Chris Lofing đạo diễn) lấy bối cảnh ở một trường trung học, với phong cách giả tài liệu. Trong một buổi biểu diễn kịch ở trường trung học, một học sinh đã bị treo cổ tới chết.

>> Xem phim Giá treo tử thần

SoundTrack:

The Gallows End Credits
Cross Score
Roots