A Perfect Murder

06:14, Thứ Tư, 29/10/2014 (GMT+7)

Tên tiếng Anh: A Perfect Murder

Tên tiếng Việt: Vụ mưu sát hoàn hảo

(MegaFun) - Khi Steven biết được sự trăng hoa của vợ, anh quyết định đối mặt với David. Tuy nhiên suy đi tính lại, Steven thấy đe dọa không phải là giải pháp tối ưu của một ông chồng bị cắm sừng.

>> Xem phim A Perfect Murder

Soundtrack:

1. Main Title

2. [[Ever Been To Belize?]]

3. That's Not Happiness To See Me

Cùng các Soundtrack khác:

4. It's Too Late

5. Intruder

6. The Attack

7. He's In The Kitchen

8. Safe Deposit Box

9. [[Can You Ever Forgive Me?]]

10. You Take Care

11. [[What Happens If...?]]