12 Years a Slave

20:52, Thứ Năm, 20/02/2014 (GMT+7)

Tên tiếng Anh: 12 Years a Slave

Tên tiếng Việt: 12 năm nô lệ

(MegaFun) - 12 Years a Slave dựa trên câu chuyện có thật về Solomon Northup, một người Mỹ da đen bị bắt cóc và bán làm nô lệ vào năm 1841, cho tới 12 năm sau đó mới được giải phóng.

>> Xem phim 12 năm nô lệ

SoundTrack:

Devil's Dream
Roll Jordan Roll
Freight Train
Yarney's Waltz
Driva Man
My Lord Sunshine (Sunrise)
Move
Washington
(In the Evening) When the Sun Goes Down
Queen of the Field (Patsey's Song)
Solomon
Little Girl Blue
Misery Chain
Roll Jordan Roll
Money Musk
What Does Freedom Mean (To a Free Man)