Snow White and the Seven Dwarfs

09:19, Thứ Sáu, 28/09/2012 (GMT+7)

Tên tiếng Anh: Snow White and the Seven Dwarfs

Tựa Việt: Nàng Bạch Tuyết và bảy Chú lùn

(MegaFun) - Giới phê bình vẫn thường nói rằng nếu không có bộ phim hoạt hình này thì coi như không có Walt Disney, và “Bạch Tuyết và 7 Chú lùn” ra đời không chỉ cứu nguy cho công ty thời non trẻ khỏi phá sản mà còn tạo nên cuộc cách mạng phim hoạt hình trong ngành công nghiệp phim ảnh.

SoundTrack:

1. "Overture"

2. "Welcome To The Kingdom"

3. "I'm Wishing"

4. "One Song"

5. "With a Smile and a Song"

6. "Whistle While You Work"

7. "Heigh-Ho"

8. "Bluddle-Uddle-Um-Dum"

9. "The Dwarfs' Yodel Song"

10. "Some Day My Prince Will Come"

Cùng các track:

Queen's Presentation - Company

Will I Ever See Her Again - Prince Charming

Here's The Happy Ending - Company